۹ (آذر) ۱۴۰۲ ◀ ◀ Thursday 2023 (Nov) 30

هفته‌نامه شماره ۵۲ | ۳۰مهر ۱۴۰۲

مسعود جواندل :  سپهرپیام، گروه خبر: با تصمیمات نمایندگان مردم و استانداران آمار را می‌توان شاخصی برای بسط عادلانه امکانات و ثروت در جامعه در نظر گرفت.

در کشور ما وظیفه اصلی برنامه‌ریزی به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آمار ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است و اهمیت آمار و برنامه‌ریزی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کل کشور و حتی یک سازمان کوچک بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس است که مدیران و تصمیم‌گیران با توجه به روش‌های مختلف علم آمار دست به برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت می‌زنند و سیاست‌های راهبردی تعیین خط و مشی برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامه‌ها در سطوح مختلاف را تعیین می‌کنند. علم آمار مبتنی بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی است که در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضای جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن‌ها پرداخته می‌شود در حالی که در آمار استنباطی با به‌دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی آن جامعه را بیان می‌کند، در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود. در نظریه آمار اتفاقات و تصادفی و قطعی نبودن از طریق نظریه احتمالات مدل‌سازی می‌شود. 

علم آمار در مدیریت و شاخه‌های مختلف آن از جمله حسابداری، علوم مهندسی، پزشکی و سایر علوم کاربردهای بسیار زیادی دارد، پس از این رو تربیت نیروی متخصص و خبره در دانشگاه‌های ما امری مهم و حیاتی است.

از دیگر سو آمار دقیق بسیار مهم است، زیرا ابزار تصمیم‌سازی است ولی باید دید در کشور ما و استان همدان مدیران به چه میزان به مدیران بالادست خود و رسانه‌ها آمارو اطلاعات دقیق ارائه می‌دهند. متأسفانه آمارسازی مدیران در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین آسیب را به جامعه ما علی‌الخصوص استان همدان زده است؛ به‌طور نمونه آمار موضوع مهم اشتغال که در سال‌های گذشته در استان همدان که رقم قابل توجهی نسبت به بیکاری کل کشور داشته در یک محاسبه ساده به دست می‌آید که خلاف واقعیت جامعه بوده و ملاک‌های انتخابی برای گرفتن نمونه از جامعه آماری اشتباه عمدی یا سهوی بوده است. در حوزه کشاورزی، بیمه، آموزش و پرورش و باقی دستگاه‌های اجرایی نیز این ضعف عمده به چشم می‌خورد. حال با توجه دو ساله شدن دولت سیزدهم باید دید این مهم در مدیران سطح یک استان تا چه حد ارزش واقعی پیدا کرده و چه دستگاه‌هایی صادقانه اطلاعات و آمار دقیق به مردم و رسانه‌ها ارائه می‌کنند‌. سخن پایانی اینکه با تصمیمات نمایندگان مردم و استانداران آمار را می‌توان شاخصی برای بسط عادلانه امکانات و ثروت در جامعه نظیر توزیع امکانات ‌برای روستاها، شهرهای کوچک و بزرگ با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و اقتصادی در نظر گرفت.

روز یکم آبان روزی مهم در تقویم کشور است و با توجه به تنگناهای اقتصادی حاکم بر کشور انتظار می‌رود ‌مسئولان تمهیدی بیندیشند تا این روز فقط در تقویم جا خشک نکند و عملکردش در سفره‌های مردم نیز دیده شود.


ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: