۲۵ (اردیبهشت) ۱۴۰۰ ◀ ◀ Saturday 2021 (May) 15

هفته‌نامه شماره ۲۵ | ۲۰اسفند ۱۳۹۹

 گروه خبر: رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه در دو فاز و یک خط درحال اجراست که فاز اول آن تا پایان سال ١4٠٠ به بهره‌برداری خواهد رسید.

امین سرتیپ‌نیا در حاشیه بازدید رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه از پروژه قطار شهری کرمانشاه، اظهار کرد: این پروژه در دو فاز و یک خط درحال اجراست که اگر همت کافی صورت گیرد و منابع مورد نظر تزریق شود ان‌شاء‌الله فاز اول آن تا پایان سال ١4٠٠ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه فاز دوم آن بنابر قرارداد از پیش تعیین شده باید در سال ١4٠5 افتتاح شود، افزود: پروژه‌های بزرگ شهری، نیازمند فکری، همت و هزینه کلان است، اما متأسفانه درخصوص منابع مالی ضعیف عمل شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٨ مبلغ ٢٨٠ میلیارد تومان به پروژه اعتبار تعلق گرفته که با بروزرسانی وضعیت کنونی بیش از ٢ هزار میلیارد تومان است.

سرتیپ‌نیا با بیان اینکه یک‌هزار و ٣4٠ میلیارد تومان درخواست شهرداری در سال ٩٩ بوده است، گفت: تاکنون ١٣٨ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.

وی بودجه پیشنهادی در سال ١4٠٠ را مبلغ ٩٠٠ میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: اگر از طریق تزریق بودجه دولتی و حمایت نمایندگان کرمانشاه در کمسیون تلفیق بتوانیم ردیف را تغییر دهیم، این مبلغ افزایش پیدا خواهد کرد.

این مسؤل در ادامه با بیان اینکه متروی تهران سال ١٣54 آغاز شد اما در سال ٧٨ خط یک آن باوجود حمایت‌ها و منابع کافی به بهره‌برداری رسید، گفت: در کرمانشاه اکنون ٩ سال است که کار آغاز شده آن‌هم در شرایط بد اقتصادی که البته اگر حمایت شود ان‌شاء‌الله بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در پایان خرید مصالح در گذشته را یکی از اقدامات خوب دانست و با بیان اینکه اقدامات لازم جهت تهیه ناوگان از طریق وزارت کشور صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بنابر وعده داده شده تعداد ٣6 واگن با ظرفیت ٧ هزار و ٢٠٠ نفر تا پایان سال ١4٠٠ تحویل خواهد شد.


ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: